fbpx
Intresseanmälan
Kontakta mäklare

Voten & Cream ny arkitekturpartner för Aromalund   

Inför höstens säljstart av etapp 2 tar Aromalund in ett nytt arkitektkontor i form av Voten & Cream. Nu berättar arkitekterna Marcus Stark och Tobias Göthfelt om sin arkitekturfilosofi, hur Aromalund skiljer sig från mängden och förstås var de står i processen just nu.

 

Vad karaktäriserar just er arkitektur?
– Det som skiljer oss från en del andra är att vi inte strävar efter att ha en stil för att sticka ut. Snarare har vi ett altruistiskt förhållningssätt till det vi gör. Det vi skapar på ritbordet är ju menat för någon annan, inte för oss. Därför ska vår arkitektur inte prägla vår smak, utan anpassas till platsen, tiden och vara för alla. Med oss har vi våra ledord i form av kreativitet, analytiskt och lekfullt. De driver oss framåt och är tongivande i allt vi gör.

 

T Ä V L I N G S V I N S T E N   R E / C Y K E L  I  N Y A  S T A D S D E L E N  V Ä S T E R P O R T  I  V A R B E R G

 

Hur ser ni på förhållandet mellan funktion och estetik? 
– Det är väldigt subjektivt såklart, var man vill lägga det förhållandet. Om vi utgår från oss och det altruistiska, då är det stort fokus på funktion. Vi ritar för att det ska vara väl anpassat för den som ska bo där. Det ska vara tilltalande för ögat, det ska kännas att byggnaden står där den ska, ser ut på ett sätt som känns trivsamt och där det känns bra att vara. Det är en balansgång men när både den yttre och den inre funktionen harmonierar, då känner vi att vi har lyckats. Det är alltid dit vi strävar.

 

Hur skiljer sig Aromalund från era andra projekt?
– Det är mycket som gör Aromalund speciellt. Vi har ett alldeles unikt och centralt läge med många externa faktorer som sätter en viss kravnivå som är väldigt intressant och utmanande att utveckla. Det krävs en hög arkitektonisk nivå för att klara av den här platsen. Vi har även bullerfrågor att ta hänsyn till och här gäller det att kunna anpassa sig till förutsättningarna på ett bra sätt men också utmana dem. Sett till projektet som helhet känner vi att det finns en hög målsättning och en vilja att skapa något utöver det vanliga. Det uppskattar vi. Att ni intervjuar oss nu till exempel, gör ju att vi behöver reflektera över vad vi faktiskt gör och det är väldigt nyttigt. Det får oss att vara på tå.

 

I N S P I R A T I O N :  T E G E L  I  S O C K E L  &  M A T C H A N D E  P U T S  P Å  F A S A D

 

Vi skickade ut en enkätundersökning till våra intressenter tidigare i år. Vad tar ni med er från den? 
– Alla vill ha balkong! Det är väldigt tydligt och inte särskilt förvånande. Självklart har vi tagit till oss det och har ritat in fler balkonger i attraktivt syd- och västläge. I enkäten ser vi också att många eftersöker stora lägenheter mellan 80-120 kvm. Det kan vi tillmötesgå till viss del. Vi vill ha en bra mix i lägenhetsstorlekar, men vi har ändå skapat ett relativt stort urval större bostäder. De hamnar högt upp i husen, med flera fina lägenheter i etage. I övrigt möter vi efterfrågan på både tvåor och treor i bra storlek. Där håller vi god nivå på storlekar. Möjligen att några i loftgångsdelen, i den södra huslängan, blir lite kompaktare. Men det är som sagt en del av tanken, att vi har en bra spridning av lägenhetstyper.

 

Kan ni avslöja något mer från hur tankarna går?
– Ett intressant område är fasader och färgsättning och här förhåller vi oss till detaljplanen i mångt och mycket. Tegel och puts får ta stort utrymme för att möta omgivande bebyggelse men något vi vill tillföra är träinslag som kan bli ett fint komplement. Vi har även inledande tankar om bostadsgården och här hittar vi också inspirationen i omgivningarna, inte minst i Lunds kolonilotter som ligger bredvid. Vi kombinerar vackra mötesplatser med små odlingslotter och gemensamma trädgårdsytor.

 

Spännande. När får vi se slutresultatet?
– I början av juli är tanken att stadsbyggnadskontoret ska få ta del av bygglovshandlingarna. Sedan väntar en sedvanlig process och vi får räkna med att vi kanske inte har ett godkänt bygglov förrän efter sommaren. I 95% av fallen är det alltid kompletteringar och ändringar som man måste ta i beaktning. Nu finns det ju redan en process etablerad i och med etapp 1 så vi hoppas att det ska gå effektivt och smidigt.

 

 

Om Voten&Cream

Voten&Cream Arkitekter har kontor i Göteborg och Ulricehamn med totalt 9 anställda. För Aromalund är Marcus Stark och Tobias Göthfelt huvudarkitekter. Affärsidén är att kombinera miljö, teknik och estetik för att förverkliga andras arkitekturdrömmar. Med en bakgrund inom både ingenjörs- och arkitektvärlden har man utvecklat en förståelse för hur viktigt det är att kombinera miljö, teknik och estetik för att uppnå hållbara lösningar.

Share your thoughts