fbpx
Intresseanmälan
Kontakta mäklare

Frågor och svar

Vad är Aromalund?

Aromalund är en ny stadsdel strax norr om Lund centralstation, vid foten av Kung Oskars bro. 2018 började vi utveckla flerbostadshus i två kvarter och totalt innefattar bostadsområdet 172 bostäder.

När hela området står färdigt 2023 består Aromalund av två likvärdiga, u-formade bostadskvarter med en bred variation av huskroppar i olika fasadmaterial och uttryck på mellan 4-7 våningsplan samt en tredje byggnad närmast Kung Oskars bro med hotellverksamhet och gym.

I kombination med gröna mötesplatser och äppelträd i blom skapades här en stadsdel med en känsla av smakfull småskalighet, en oas mitt i Lund med en mycket stark karaktär.

Var ligger det nya bostadskvarteret?

Aromalund ligger vid Kung Oskars bro i norra delen av centrala Lund. Den nya adressen blir Prins August gata.

Varför heter det Aromalund?

En anrik plats blev ett urbant och modernt bostadsområde, precis där den centrala stenstaden tar slut och de lummiga villakvarteren börjar. I vår process blickade vi hela tiden framåt, men inspirationen kom ur platsens historia. Från 1700-talsets spirande fruktodlingar som skänkte staden syre, smaker och liv. Från 1800-talets järnvägsodlingar, då marken delades ut som lönejord till SJ:s personal, för odling av frukt- och köksväxter – så att fler skulle få ett lite drägligare liv.

Äpplet har påverkat historieskrivningen genom alla tider. Det har fått stå som stark symbol för allt från kärlek och fruktsamhet till vetenskap och upplysning. Ungefär samtidigt som vår plats blev bussdepå i mitten av 1900-talet utvecklades Aromaäpplet på Balsgård i östra Skåne och 2005 utsågs det till Skånes landskapsäpple. När vi skrev ny historia på platsen var det Aromaäpplet som fick ge liv till vår berättelse.

I kombination med platsens arv som äppelodling gav det oss inspiration till namnet Aromalund. För oss symboliserade namnet platsens arv, respekten för Lunds historia och bilden av en växande stadsdel.

När beräknas Aromalund stå klart?

Vi påbörjade försäljningen av lägenheterna i etapp 1 i september 2018. Byggnation inleddes under våren 2019 och inflyttning skedde mellan mars och april 2021.

Under våren 2020 inleddes utvecklingen av etapp 2. Säljstart skedde under hösten 2020 och inflyttning är beräknad till 2023. Etapp 3 och utvecklingen av hotellet sker parallellt med etapp 2.

Hur påverkar kvarteret omgivningen?

Under byggtiden kommer det vara mer liv och rörelse i området, precis som vid alla byggarbetsplatser. Men att platsen ligger där den ligger är gynnsamt och vår strävan är att grannar, omgivande gator, passerande invånare och trafik ska störas i så lite som möjligt.

När Aromalund står färdigt kommer det påverka centrala Lund på ett helt annat, positivt sätt. Då har centrum plötsligt vuxit norrut och berikats med en ny del av staden där människor kan bo, leva och mötas.

Vad blir det i den kommersiella fastigheten?

Den kommersiella fastigheten utvecklas närmast Kung Oskars bro. Här ville vi initialt tillföra ett värde och ett utbud som skapar en levande och trygg stadsdel hela dygnet, en 24 timmars ekonomi. I oktober 2019 skrev vi hyresavtal med Nordic Choice Hotel. Här kommer Skandinaviens ledande hotellaktör nu att utveckla ett kombinerat hotell- och longstaykoncept med ca 188 hotellrum, ca 60 longstaylägenheter, barception (kombinerad bar, restaurang och reception), konferensmöjligheter och gym. Hotellets allmänna utbud kommer förstås till gagn för alla som bor, lever och verkar i och kring Aromalund.

Arkitekt: Semrén & Månsson

Planerad invigning: 2023

AROMALUND UTVECKLAS AV SJÖSON I SAMARBETE MED FOJAB ARKITEKTER. BERÄKNAD INFLYTTNING 2019.