Intresseanmälan
Kontakta mäklare

Frågor och svar

Vad är Aromalund?

Aromalund är ett nytt bostadskvarter strax norr om Lund centralstation, vid foten av Kung Oskars bro. Här utvecklas flerbostadshus om totalt ca 165 bostäder, varav 84 lägenheter säljs i etapp ett som hade säljpremiär 23 september 2018.

När hela området står färdigt består Aromalund av två likvärdiga, u-formade bostadskvarter med en bred variation av huskroppar i olika fasadmaterial och uttryck på mellan 4-6 våningsplan. I den första fasen koncentrerar vi oss på kvarter B som ligger mellan kvarter A, längst norrut, och den kommersiella fastigheten närmast Kung Oskars bro. Kvarter B blir hjärtat i Aromalund skulle man kunna säga. Här skapas 5 trapphus med totalt 84 lägenheter på mellan ett och sex rum och kök, från 28 m2 upp till 209 m2.

Aromalund präglas av fyra olika bostadskoncept: Klassisk komposition, Stilfull samvaro, Familjär funktion och Kreativt koncept. Respektive koncept har applicerats på var och en av de fem olika huskropparna vilket avspeglar sig i allt från planlösningar och trapphus till uteplatser och gatumiljö. Kvarteret får på detta sätt en äkta variation av olika typer av lägenheter, allt från etagelägenheter och stora våningar till kompakta stadsradhus och kvadratsmarta mindre lägenheter. Här ska alla kunna hitta sin favorit.

I kombination med gröna mötesplatser och äppelträd i blom skapas ett kvarter med en känsla av smakfull småskalighet, det lilla området mitt i stan, som en egen stadsdel, en unik del i staden med en mycket stark karaktär.

Var ligger det nya bostadskvarteret?

Aromalund byggs vid Kung Oskars bro i norra delen av centrala Lund. För den som vill ha närhet till allt är läget perfekt. På några minuter i normalt gångtempo är du framme vid Lund C med täta anslutningar till Malmö och Köpenhamn eller Kastrups flygplats. Några steg till och du har Lunds historiska centrum under dina fötter, med stadens bästa restauranger och kaféer, saluhall och butiker. Platsen där Aromalund växer fram var fram till nyligen en bussdepå. Längre tillbaka i historien var detta emellertid ett spirande område med plantager av stora mullbärs- och äppelodlingar som gav staden syre, smaker och liv. Här vill vi återskapa känslan från svunna tider och skapa en lugn och bekväm fristad alldeles nära stadens puls.

Varför heter det Aromalund?

En anrik plats blir ett urbant och modernt bostadsområde, precis där den centrala stenstaden tar slut och de lummiga villakvarteren börjar. I vår process har vi tittat framåt, men inspirationen kommer ur platsens historia. Från 1700-talsets spirande fruktodlingar som skänkte staden syre, smaker och liv. Från 1800-talets järnvägsodlingar, då marken delades ut som lönejord till SJ:s personal, för odling av frukt- och köksväxter – så att fler skulle få ett lite drägligare liv.

Äpplet har påverkat historieskrivningen genom alla tider. Det har fått stå som stark symbol för allt från kärlek och fruktsamhet till vetenskap och upplysning. Ungefär samtidigt som vår plats blev bussdepå i mitten av 1900-talet utvecklades Aromaäpplet på Balsgård i östra Skåne och 2005 utsågs det till Skånes landskapsäpple. När vi nu skriver ny historia på platsen fick Aromaäpplet ge liv till vår berättelse.

I kombination med platsens arv som äppelodling gav det oss inspiration till namnet Aromalund. För oss får namnet symbolisera platsens arv, respekten för Lunds historia och bilden av en växande stadsdel. Och visst har vi tänkt tanken att plantera en vacker lund av Aromaträd i kvarteret som alla kan avnjuta.

Hur många bostäder och bostadskoncept blir det?

Totalt utvecklar vi ca 165 bostäder i två kvarter. I den första etappen bygger vi kvarter B, med totalt 84 lägenheter. Konceptualiseringen utgår från fyra bostadskoncept: Familjär funktion, Stilfull samvaro, Klassisk komposition och Kreativt koncept. Det intressanta med ett sådant sätt att dela in huset är att vi lyckats skapa hela 67 lägenheter som blir helt unika i sin gestaltning, med helt olika planlösningar och karaktär. Inom nästan varje koncept erbjuds dessutom lägenheter i etage eller med loft.

Hur ser lägenhetsfördelningen ut?

Vi utvecklar allt från 1 rok till 6 rok. Den största sexan ligger på 209 m2 och den minsta ettan på 28 m2.

Lägenhetsfördelning

1 rok             28-43 m2                            4

2 rok             43-68 m2                           37

3 rok             76-107 m2                          20

4 rok             100-157 m2                        21

6 rok             209 m2                               2

Totalt                                                       84

När beräknas Aromalund stå klart?

Vi påbörjade försäljningen av lägenheterna för kvarter B i september 2018. Byggnation inleddes under våren 2019 och kvarteret beräknas stå klart för inflyttning februari/mars 2021. Parallellt utvecklas Kvarter A som tar form norr om Kvarter B. Vi återkommer med säljstart för detta kvarter längre fram.

Bygger ni bostadsrätter eller hyresrätter?

Aromalund kommer att bestå av ca 165 bostadsrätter i olika karaktär och storlekar.

När påbörjas byggnation av Aromalund?

I december 2018 beviljades bygglovet för Aromalund och då påbörjade vi markarbetet för hela området samt byggnation av Kvarter B. Under kvartal 2 färdigställdes den 3 meter höga muren mot järnvägen samt grunden (källarplan och garage) för kvarter B. Vill du följa byggnationen är du förstås välkommen förbi platsen.

Hur påverkar kvarteret omgivningen?

Under byggtiden kommer det vara mer liv och rörelse i området, precis som vid alla byggarbetsplatser. Men att platsen ligger där den ligger är gynnsamt och vår strävan är att grannar, omgivande gator, passerande invånare och trafik ska störas i så minimal omfattning som möjligt.

När Aromalund står färdigt däremot kommer det påverka centrala Lund på ett helt annat, positivt sätt. Då har centrum plötsligt vuxit norrut och berikats med en ny del av staden där människor kan bo, leva och mötas.

Hur påverkas bostadskvarteret av stadens brus?

Centrala bostadskvarter i städer utsätts inte sällan för trafikljud. Att dämpa stadens brus är en viktig fråga, framför allt för att vi ska lyckas skapa det sköna kvarter som vi ser framför oss. Med i processen finns tydliga riktvärden för ljudnivåer som inte får överskridas och dessa följer vi noga, enligt rådande normer. För att skapa en bra boendemiljö i lägenheterna, på gårdarna men även i gatumiljön framför husen arbetar vi med flera parallella åtgärder i samarbete med akustikkonsulter. Bland annat kommer en bullerdämpande mur med varierande höjd byggas närmast järnvägen. Fönster med höga reduktionsvärden väljs mot järnvägssidan. Lägenheternas planlösning anpassas för att skapa tysta rum i varje bostad. Även växtlighet kommer att användas för att ytterligare reducera externa ljud.

AROMALUND UTVECKLAS AV SJÖSON I SAMARBETE MED FOJAB ARKITEKTER. BERÄKNAD INFLYTTNING 2019.

Vill du bo i ett centralt kvarter utöver det vanliga?

Fyll i dina uppgifter så hjälper våra mäklare dig att hitta drömlägenheten.

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas.

Genom att skicka in intresseanmälan godkänner du att dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen samt att en mäklare kan komma att kontakta dig.